1.Τι είναι το Κέντρο Περιβαλλοντικών Θεραπειών (Center for Environmental Therapeutics) (www.cet.org)
2. Ποιος είναι Πρόεδρος του Κέντρου Περιβαλλοντικών Θεραπειών (Center for Environmental Therapeutics) (www.cet.org)
3.Από ποιους απαρτίζεται το Κέντρο Περιβαλλοντικών Θεραπειών (Center for Environmental Therapeutics) (www.cet.org)

4.Ποια είναι η αποστολή του Κέντρου Περιβαλλοντικών Θεραπειών (Center for Environmental Therapeutics) (www.cet.org)


1.Τι είναι το Κέντρο Περιβαλλοντικών Θεραπειών (Center for Environmental Therapeutics) (www.cet.org)
Το Κέντρο Περιβαλλοντικών Θεραπειών είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος ιδρύθηκε το 1994, ως ανταπόκριση στο ταχύτατα αυξανόμενο διεθνές ενδιαφέρον για τις νέες περιβαλλοντικές θεραπείες. Απαρτίζεται από γιατρούς και ερευνητές με αντικείμενο την εξέλιξη των περιβαλλοντικών θεραπειών.


2. Ποιος είναι Πρόεδρος του Κέντρου Περιβαλλοντικών Θεραπειών (Center for Environmental Therapeutics) (www.cet.org)
Πρόεδρος του Κέντρου Περιβαλλοντικών Θεραπειών είναι ο Δρ Μάικλ Τέρμαν, απόφοιτος του Πανεπιστημίου Κολούμπια των ΗΠΑ. Ο Δρ Τέρμαν είναι Καθηγητής Κλινικής Ψυχολογίας στο Τμήμα Ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου Κολούμπια, Ερευνητής Επιστήμονας στο Κρατικό Ψυχιατρικό Ινστιτούτο της Νέας Υόρκης (NYSPI) και Διευθυντής του Κέντρου Φωτοθεραπείας και Βιορυθμών στο Πρεσβυτεριανό Νοσοκομείο της Νέας Υόρκης.


3.Από ποιους απαρτίζεται το Κέντρο Περιβαλλοντικών Θεραπειών (Center for Environmental Therapeutics) (www.cet.org)
Το Κέντρο απαρτίζεται από μια ομάδα διακεκριμένων ερευνητών και κλινικών από διάφορα γνωστικά πεδία - ειδικούς της ψυχικής υγείας, οφθαλμολογίας και οπτικής φυσικής, ηλεκτρολόγους μηχανικούς, βιοχημικούς, φυσιολόγους και γεροντολόγους - οι οποίοι επικεντρώνουν με αφοσίωση τις προσπάθειές τους προς την ανάπτυξη και την εφαρμογή αποτελεσματικών περιβαλλοντικών θεραπειών. Σκοπός του είναι να παρέχει ακριβείς, αμερόληπτες πληροφορίες για την θεραπεία λευκού φωτός, την προσομοίωση αυγής-λυκόφωτος και τον αρνητικό ιονισμό του αέρα.


4.Ποια είναι η αποστολή του Κέντρου Περιβαλλοντικών Θεραπειών (Center for Environmental Therapeutics) (www.cet.org)
Αποστολή του Κέντρου Περιβαλλοντικών Θεραπειών είναι να υπηρετεί τους ασθενείς, τους καταναλωτές, τους παρόχους ψυχικής υγείας και τους διευθυντές χώρων εργασίας με το να:

- Παρέχει εκπαίδευση στο κοινό, στους εκπαιδευόμενους και στους επαγγελματίες για την αποτελεσματική χρήση των περιβαλλοντικών θεραπειών.

- Προσφέρει έγκυρη πληροφόρηση σχετικά με τις μη φαρμακευτικές θεραπείες της εποχικής διαταραχής συναισθήματος (SAD), της μη εποχικής κατάθλιψης και των διαταραχών του κιρκάδιου ρυθμού του ύπνου.

- Προωθεί την έρευνα γύρω από τις περιβαλλοντικές παρεμβάσεις που ενισχύουν την εγρήγορση, την ενεργητικότητα και την απόδοση - καταπολεμώντας συγχρόνως την κόπωση, το στρες, την κατάθλιψη και τις διαταραχές ύπνου που ταλαιπωρούν εκατομμύρια ανθρώπους.